درباره راهین

Document

درباره راهین

ایده تاسیس راهین از دل سال ها تجربه حضور در بازارهای مالی و سرمایه‌گذاری‌های موفق برآمد. لمس فراز و فرودهای بازار سرمایه و کسب بازده‌های جذاب، منجر به همراهی متخصصان و آغاز به کار این کارگزاری شد. ترکیب تجربه، دانش و فناوری روز باعث (عامل) ارائه بستر معاملاتی متمایزی شد که آماده تاختن در راه خلق ثروت است. بررسی های دقیق، تحلیل رفتار بازار و ساخت بازده‌های شایان توجه طی سال های متفاوت حکایت از توانمندی راهین در ارائه پیشنهادهای سودساز دارد. راهین خانه امن سرمایه گذاران است چرا که شناخت انتظارات مشتریان منجر به ارائه خدمات با کیفیتی مطلوب و متفاوت گردیده است.

ماموریت راهین

راهین را بنا نهاده شد تا از تلفیق یک قرن تجربه و هنر سرمایه گذاری، خلق ثروت را در بستر معاملات ساده ساخته و سرعت بخشیم. دانش و فناوری روز را به خدمت گرفته ایم تا این بستر متمایز را در اختیار عموم سرمایه گذاران قرار دهیم. این راه را بارها پیموده ایم و متعهد به هموارسازی مسیر سرمایه گذاری هستیم.

چشـم انـداز راهین

جایگاه حضور سرمایه گذاران است. همکاران جوان ما در این سازمان پویا، با ساده‌سازی و تحلیل بازار سرمایه، زمینه ساز خلق ثروت برای سرمایه‌گذاران هستند. ارائه ایده‌های ناب و توان اجرایی ساختن آن‌ها باعث شده تا انتظارات سرمایه گذاران از ِ سرعت، سهولت استفاده و پاسخگویی ورای تصورشان جلب شود. ایجاد راهی از خواستن به داشتن رسالت راهین در خلق سرمایه است. ایجاد تفاوت در استفاده از بسترهای معاملاتی، راهین را موفق به اتخاذ سهمی دو درصدی از بازار طی پنج سال در لیست ده کارگزاری اول قرار گیرد.
© کپی‌رایت - شرکت کارگزاری راهین